Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Koronavirüs ( COVID-19) salgınına maruz kalarak sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara ilişkin olarak 07.05.2020 tarihli ve 2020-12 Sayılı Genelge (“Genelge”) yayınlanmıştır.

Bu kapsamda Genelge içerisinde, COVID-19’un çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği belirtilmiş olup, ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği vurgulanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) 15. maddesinde hastalık hali, aynı Kanun’un 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak düzenlenmiştir.

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalıların müracaatlarının hastalık kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, ilgili Genelge uyarınca sigortalıların COVID-19 salgınına maruz kalmaları meslek hastalığı ve/veya iş kazası olarak kabul edilmemekte olup, bu durumda ilgili sigortalıların müracaatları meslek hastalığı ve/veya iş kazası kapsamında değil, hastalık kapsamında değerlendirilecektir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@apakuras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.