THE DECISION ON THE PERIOD EXTENSION REGARDING THE LIMITS IMPOSED ON COMPANIES RELATED TO DIVIDEND DISTRIBUTION
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITILMASI İLE İLGİLİ GETİRİLEN SINIRLAMALARA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

AMENDMENTS REGARDINGTHE LAW ON PROTECTION OF COMPETITION
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

POSTPONED PROVISIONS RELATED TO THE WORKPLACE LEASE AGREEMENTS
İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANMASI ERTELENEN HÜKÜMLER

THE COMMUNIQUE ON PROCEDURES AND PRINCIPLES REGARDING DIVIDEND DISTRIBUTION
KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SOCIAL SECURITY INSTITUTION’S CIRCULAR REGARDING COVID-19
COVID-19 HAKKINDA SGK GENELGESİ

BINDING CORPORATE RULES IN THE SCOPE OF PERSONAL DATA PROTECTION
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI

THE DECISION REGARDING THE EXTENSION OF THE SUSPENSION PERIODS
YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR

LAW ON THE REDUCTION OF CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC’S EFFECTS ON ECONOMIC AND SOCIAL LIFE AND LAW ON AMENDMENTS OF CERTAIN LAWS
YENİ KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

THE ANNOUNCEMENT OF THE MINISTRY OF TRADE ON PRESERVATION OF THE COMPANIES’ EQUITIES DUE TO COVID-19 PANDEMIC
COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE TİCARET BAKANLIĞI’NIN SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÖZ KAYNAKLARIN KORUNMASI DUYURUSU

PRESIDENTIAL CIRCULAR LETTER NUMBERED 2020/5 REGARDING THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC TO THE PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS
COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ 2020/5 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

TEMPORARY SUSPENSION OF JUDICIAL PERIODS
YARGILAMAYA İLİŞKİN SÜRELERİN GEÇİCİ DURDURULMASI

SHORT TIME WORKING PAYMENT
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

PERFORMANCE OF COMMERCIAL AGREEMENTS IN PANDEMIC
SALGIN HASTALIK HALİNDE SÖZLEŞMELERİN İFASI

AMENDMENTS TO THE CAPITAL MARKET LAW
SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YENİLİKLER

AMENDMENT TO THE PROPERTY TAX LAW
EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

THE REGULATION AMENDING REGULATION ON COMMERCIAL COMMUNICATION AND COMMERCIAL ELECTRONIC MESSAGES
TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ANNOUNCEMENT REGARDING EXTENSION OF REGISTRATION DATE TO VERBIS
VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

NEW REGULATION UNDER REAL ESTATE TAX LAW FOR VALUABLE RESIDENCE TAX
EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BAŞLIKLI YENİ DÜZENLEME

PERSONAL DATA PROTECTION BOARD’S PRINCIPLE RESOLUTION DATED 18.10.2019 AND NUMBERED 2019/308
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18.10.2019 TARİH VE 2019/308 SAYILI İLKE KARARI

TERMINATION OF DISTRIBUTORSHIP AGREEMENTS PUBLISHED IN LEGAL BUSINESS MAGAZINE